3 นาทีในการอ่านสู่แรงผลักดันในการออกกำลัง

ทุกวินาทีในการชีวิตของแต่ละคนล้วนมีคุณค่า โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ผู้คนต่างต้องแข่งขันกันใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลย คือ “การออกกำลังกาย” ซึ่งการออกกำลังกายในปัจจุบันไม่ได้มีข้อจำกัดของคำว่า การออกกำลังกายต้องเป็นอย่างไร ดังนั้นแล้ว “..การออกกำลังกายเกิดขึ้นได้นับตั้งแต่ร่างกายของเรานั้นเกิดความเคลื่อนไหว หรือขยับร่างกายไปตามความชอบและสนใจในการบริหารร่างกายตนเองได้..” ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดี และเราจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายไม่ได้ส่งผลต่อรูปลักษณ์ของร่างกายเราเท่านั้น เพราะการออกกำลังกายยังช่วยให้เราลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ที่คาดไม่ถึง รวมไปถึงช่วยผ่อนคลายความเครียด และสร้างสุขภาพจิตใจให้แข็งแรง ดังนั้นแล้ว การออกกำลังกายไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอื่นใด หากเกิดการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและมีวินัยที่มุ่งมั่นต่อตนเอง