3 ขั้นตอน เพิ่มความฟิตในการออกกำลังกาย

3 ขั้นตอน เพิ่มความฟิตในการออกกำลังกาย

 

(1) เพิ่มวัน

– แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เพราะใน 2 วันร่างกายจะได้พัก ฟื้นฟู และกลับมาออกกำลังกายใหม่ได้อย่างเต็มที่

(2) เพิ่มเวลา

– การเพิ่มเวลาในการออกกำลังกาย คือ ออกกำลังกายเหมือนเดิมแต่ทำให้นานขึ้น เช่น จากเดิมออกกำลังกายวันละ 20 นาที ก็เพิ่มเป็น 30-40 นาที

(3) เพิ่มความหนัก-เร็ว

– การเพิ่มความหนักในการออกกำลังกาย คือ การเพิ่มความเร็วในการเดิน วิ่ง หรือ เพิ่มแรงต้านร่างกาย เช่น หากวิ่งอยู่ที่ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ 11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น