ทำอย่างไรเมื่อต้องกักตัว 14 วัน ในหอพัก หรือคอนโดมิเนียม

ในสถานการณ์โควิดที่ยังมีการระบาด เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นเกือบทุกวัน
เมื่อทราบว่าตนเองไปพื้นที่เสี่ยง หรือพบปะผู้คนที่เสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19 ประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ สังเกตอาการตนเอง และกักตัวเพื่อความปลอดภัย

วันนี้เบนซ์มี แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน ในที่พักอาศัย (หอพัก หรือคอนโดมิเนียม) มาฝากค่า

1 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อวัดอุณหภูมิตนเองทุกวัน ซึ่งต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพื่อเป็นเกณฑ์เบื้องต้น ในการประเมินร่างกายของตนเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

2 แม้จะอาศัยอยู่ในที่พักอาศัย เมื่อจับสิ่งของ ควรหมั่นล้างมือด้วยนํ้า และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

3 เมื่อมีอาการไอ หรือจาม ควรปิดปากด้วยทิชชูทุกครั้ง และทิ้งทิชชูในถุงพลาสติก และทําความสะอาดมือทันที

4 หากสั่งอาหารจากแหล่งอื่น ให้กําหนดจุดรับอาหารโดยเฉพาะ แจ้งผู้ดูแลที่พักเพื่อมาส่งที่จุดรับอาหาร

5 แยกขยะที่ถูกสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ราดด้วยนํ้ายาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่น ก่อนนําไปทิ้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้อื่น และพนักงานเก็บขยะที่ต้องสัมผัสในระหว่างจัดเก็บ

6 หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลางชั่วคราว เช่น ล็อบบี้ ลิฟต์ แต่ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกพื้นที่ และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือใช้เวลาให้สั้นที่สุด รวมถึงงดใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางทางสันทนาการร่วมชั่วคราว เช่น สระว่ายนํ้า ห้องออกกําลังกาย

7 ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ทําความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ อย่างเรียบร้อย และควรทำให้เป็นประจำ

8 หากจําเป็นต้องพบปะผู้อื่น นอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และยังต้องมีระยะห่างทางสังคม โดยรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และใช้เวลาให้สั้นที่สุด หรือถ้าในบางกรณีหลีกเลี่ยงการพบปะได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

9 งดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากเป็นนักศึกษาทำการเรียนออนไลน์ ส่วนบุคคลทำงาน ทางบริษัทอาจจะให้ Work From Home (WFH) แต่หากบางคนที่ไม่สามารถหยุดงานได้ จำเป็นต้องออกไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ แยกจุดรับประทานอาหารห่างจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อป้องกันตัวเองให้มากที่สุด